MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


  MyMPSP Notifikasi tender & sebutharga boleh diperolehi melalui aplikasi MyMPSP.

No. Tender

:

T0419022

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

12/06/2019

Tarikh Tutup

:

10/07/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA B ERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN PARLIMEN TASEK GELUG OR (P42), SEBERANG PERAI UTARA, UNTUK TEMPOH DUA ( 2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) - GRED G5 KATEG ORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 YANG MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER PADA MASA INI. KONTRAK TOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAP AK. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL PEROLEHAN KERJA K ERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DAL AM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHAJA DIBENARKAN UNTUK M ENGHADIRI TAKLIMAT PADA 19 JUN 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM MPSP, MENARA MPSP, JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA. WAKIL SYARIKAT TIDAK DI BENARKAN.

No. Tender

:

T0419021

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

12/06/2019

Tarikh Tutup

:

10/07/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA B ERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN PARLIMEN KEPALA BATA S(P41), SEBERANG PERAI UTARA, UNTUK TEMPOH DUA ( 2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) - GRED G5 KATEG ORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 YANG MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER PADA MASA INI. KONTRAK TOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAP AK. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL PEROLEHAN KERJA K ERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DAL AM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHAJA DIBENARKAN UNTUK M ENGHADIRI TAKLIMAT PADA 19 JUN 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM MPSP, MENARA MPSP, JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA. WAKIL SYARIKAT TIDAK DI BENARKAN.

No. Tender

:

T0419035

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

23/05/2019

Tarikh Tutup

:

20/06/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN PENYELENGGARAAN PARIT DALAM TAMAN PERUMAHAN DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI DUN MACHANG BUBOK (N14), SEBERANG PERAI TENGAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) - GRED G5 KATEG ORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE32 YANG MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER PADA MASA INI. KONTRAK TOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAP AK PADA 30 MEI 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AU DITORIUM MPSP MENARA MPSP JALAN PERDA UTAMA BANDAR PERDA 14000 BUKIT MERTAJAM. SILA BAWA BERSAMA SIJ IL ASAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PEND AFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LA WATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T0419029

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

23/05/2019

Tarikh Tutup

:

20/06/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN PENYELENGGARAAN PARIT DALAM TAMAN PERUMAHAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI DUN PADANG LALLANG (N15) & DUN BERAPIT (N13) SEBER ANG PERAI TENGAH UNTUK TEMPOH 2 TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) - GRED G5 KATEG ORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE32 YANG MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER PADA MASA INI. KONTRAK TOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAP AK PADA 30 MEI 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AU DITORIUM MPSP MENARA MPSP JALAN PERDA UTAMA BANDAR PERDA 14000 BUKIT MERTAJAM. SILA BAWA BERSAMA SIJ IL ASAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PEND AFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LA WATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T0419036

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

23/05/2019

Tarikh Tutup

:

20/06/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT DALAM TAMAN PERUMAHAN DAN KERJA-KERJA YANG B ERKAITAN DENGANNYA DI PARLIMEN NIBONG TEBAL (P47), SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) - GRED G5 KATEG ORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE32 YANG MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER PADA MASA INI. KONTRAK TOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAP AK PADA 30 MEI 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AU DITORIUM MPSP MENARA MPSP JALAN PERDA UTAMA BANDAR PERDA 14000 BUKIT MERTAJAM. SILA BAWA BERSAMA SIJ IL ASAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PEND AFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LA WATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.