MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


  MyMPSP Notifikasi tender & sebutharga boleh diperolehi melalui aplikasi MyMPSP.

No. Tender

:

T0317013

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

12/09/2017

Tarikh Tutup

:

02/10/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL, MEMASANG PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI PE NGURUSAN SISTEM E-KENDERAAN GPS/GPRS FLEET MANAGEM ENT AUTOMATUC VEHICLE LOCATING SYSTEM (AVLS) SECAR A SEWAAN KEPADA MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
MEMBEKAL, MEMASANG PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI PE NGURUSAN SISTEM E-KENDERAAN GPS/GPRS FLEET MANAGEM ENT AUTOMATUC VEHICLE LOCATING SYSTEM (AVLS) SECAR A SEWAAN KEPADA MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

No. Tender

:

T0117017

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

12/09/2017

Tarikh Tutup

:

10/10/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KELULUSAN PANGGILAN TENDER "REQUEST FOR PROPOSAL" (RFP) BAGI CADANGAN MEMBANGUN DAN MENYEDIAKAN PER KHIDMATAN LETAK KERETA SECARA APLIKASI PINTAR UNT UK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BER KAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDE R SEPERTTI BERIKUT. TAKLIMAT PADA 19/9/2017 JAM 10 .00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.


No. Tender

:

T0417081

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

12/09/2017

Tarikh Tutup

:

10/10/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MENAIKTARAF TEMPAT LETAK KERETA DAN KERJA-KERJA BE RKAITAN DENGANNYA DI MEDAN TEMPAT LETAK KERETA, TA MAN USAHANIAGA, BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI TEN GAH.

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G2 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE21 DAN CE 32 SERTA MASIH DI BENARKAN MENYERTAI TENDER. TAKLIMAT ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTARA N. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJ A DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT. WAKIL SYAR IKAT TIDAK DIBENARKAN. TAKLIMAT PADA 19/9/2017 JA M 10.00 PAGI DI MEDAN TEMPAT LETAK KERETA TAMAN US AHANIAGA, BKT MERTAJAM. WAJIB HADIR PENAMA DI DALA M SIJIL SAHAJA.