MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Sebutharga

:

S0116019

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

21/10/2016

Tarikh Tutup

:

03/11/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PELANTIKAN PEMBEKAL INK DAN TONER UNTUK MAJLIS PER BANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2017

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-P EMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BER KAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA

No. Sebutharga

:

S0416132

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

21/10/2016

Tarikh Tutup

:

11/11/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAIKTARAF PERANGKAP SAMPAH DAN KERJA BERKAITAN DI PINTU AIR TAMAN BAGAN, BUTTERWORTH S PU

Keterangan :
SEBUTHARGA INI DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG MEM PUNYAI PENDAFTARAN CIDB G1 CE21 DAN BERDAFTAR DI S EBERANG PERAI SAHAJA MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SE BUTHARGA SEPERTI BERIKUT. LAWATAN TAPAK PADA 28/1 0/2016 DI PINTU AIR TAMAN BAGAN, JAM 10.00 PAGI. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0416130

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

20/10/2016

Tarikh Tutup

:

16/11/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMASANGAN DA N PENYELENGGARAAN ELEKTRIK LAMPU JALAN,LAMPU TAMAN ,LAMPU HIASAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DEN GANNYA SELAMA 2 TAHUN DI KAWASAN SPS

Keterangan :
BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMB INAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G4 ATAU G5 KATEGO RI ME,PENGKHUSUSAN E04,E06 & E011 SERTA BERDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA TENAGA (ST).LAWATAN TAPAK PADA 26/10/2016 JAM 10.00 PAGI DI BILIK MESYUARAT MELUR , MPSP, PERDA. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0416129

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

20/10/2016

Tarikh Tutup

:

16/11/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMASANGAN DA N PENYELENGGARAAN ELEKTRIK LAMPU JALAN,LAMPU TAMAN ,LAMPU HIASAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DEN GANNYA SELAMA 2 TAHUN DI KAWASAN SPT

Keterangan :
BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMB INAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G4 ATAU G5 KATEGO RI ME,PENGKHUSUSAN E04,E06 & E011 SERTA BERDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA TENAGA. LAWATAN TAPAK PADA 26/1 0/2016 JAMA 10.00 PAGI DI BILIK MESYUARAT MELUR, M PSP PERDA. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SAHAJA.

No. Tender

:

T0416128

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

20/10/2016

Tarikh Tutup

:

16/11/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMASANGAN DA N PENYELENGGARAAN ELEKTRIK LAMPU JALAN,LAMPU TAMAN ,LAMPU HIASAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DEN GANNYA SELAMA 2 TAHUN DI KAWASAN SPU

Keterangan :
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (L PIPM/CIDB) GRED G4 @ G5 KATEGORI ME,PENGKHUSUSAN E 04, E06, E011 DAN SURUHANJAYA TENAGA. LAWATAN TAP AK DI BILIK MESYUARAT MELUR, MPSP PERDA. WAJIB HA DIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0416078

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

20/10/2016

Tarikh Tutup

:

21/11/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PEN YELENGGARAAN PONDOK BAS SELAMA DUA (2) TAHUN BAGI SELURUH SEBERANG PERAI

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRE D G3, KATEGORI CE DAN PENGKHUSUSAN CE21 SERTA MASI H DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. LAWATAN TAPAK P ADA 31/10/2016 DI AUDITORIUM MPSP, JAM 9.30 PAGI. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.