MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Sebutharga

:

S0417009

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

14/02/2017

Tarikh Tutup

:

07/03/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL STICKER DAN BANNER UNIT MEKANIKAL UNTUK T AHUN 2017.

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMB EKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MA LAYSIA DI BAWAH BIDANG 221603 (MENCETAK LABEL, POS TER DAN IRON ON) ATAU 221604 (MENCETAK LABEL, POST ER DAN PELEKAT (PLASTIK)) ATAU 221615 (REKABENTUK PERCETAKAN) ATAU 20604 (TAG/LABEL/ TANDA DAN STIKE R) LAWATAN TAPAK PADA 21/2/2017 JAM 10.00 PAGI DI PUSKEB MPSP, MAK MANDIN, BUTTERWORTH. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0317011

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

16/02/2017

Tarikh Tutup

:

08/03/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN MEMBEKAL TONG SAMPAH JENIS GALVANI SE KEPADA MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
KONTRAK TAHUNAN MEMBEKAL TONG SAMPAH JENIS GALVANI SE KEPADA MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI - 0801 01 (KELENGKAPAN/KEMUDAHAN AWAM)

No. Sebutharga

:

S0417008

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

14/02/2017

Tarikh Tutup

:

09/03/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN, PENGAWASAN DAN PENGUJ IAN ALAT PENCEGAH KEBAKARAN DAN PANCUR BASAH TERMA SUK SISTEM PAM AIR DI BANGUNAN IBU PEJABAT MPSP BA NDAR PERDA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DALAM BIDANG PERKIDMATAN 220401 - AL AT KEBOMBAAN /ALAT PENYELAMAT /PEMADAM API DAN 220 507 PUMP / PAIP AIR DAN KOMPONEN. LAWATAN TAPAK PA DA 23/2/2017 JAM 10.00 PAGI DI BILIK MESYUARAT ANG GERIK, IBU PEJABAT MPSP BANDAR PERDA. WAJIB HADIR BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL.

No. Sebutharga

:

S0317009

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

14/02/2017

Tarikh Tutup

:

27/02/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL PAPAN TANDA "JADUAL KUTIPAN SAMPAH, PEMOT ONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAM AM" KEPADA MAJLIS PER BANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
SEBUTHARGA MEMBEKAL PAPAN TANDA "JADUAL KUTIPAN SA MPAH, PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAM AM" KEPADA MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI - KEMENTERIAN K EWANGAN MALAYSIA 090201 - PERALATAN KESELAMATAN JA LAN RAYA/PERABOT JALAN RAYA