MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Sebutharga

:

S0416040

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

12/04/2016

Tarikh Tutup

:

03/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
MENAIKTARAF TANDAS AWAM DI KOMPLEKS MAKANAN TELUK AIR TAWAR, SPU.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR D I SEBERANG PERAI UTARA SAHAJA SERTA MASIH DIBENARK AN MENYERTAI SEBUTHARGA. PROJEK INI ADALAH DI BAWA H KERAJAAN PERSEKUTUAN. LAWATAN TAPAK PADA 19/4/20 16 JAM 11.30 PAGI DI KOMPLEKS MAKANAN TELUK AIR TA WAR, SPU WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0416033

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

12/04/2016

Tarikh Tutup

:

03/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
MENAIKTARAF TANDAS AWAM DI KOMPLEKS PENJAJA PERUSA HAAN 10, SEBERANG PERAI TENGAH

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR D I SEBERANG PERAI TENGAH SAHAJA SERTA MASIH DIBENAR KAN MENYERTAI SEBUTHARGA. PROJEK INI ADALAH DI BAW AH KERAJAAN PERSEKUTUAN. LAWATAN TAPAK PADA 19/4/2 016 JAM 10.00 PAGI DI KOMPLEKS PENJAJA PERUSAHAAN 10, SPT. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA .

No. Sebutharga

:

S0416038

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

12/04/2016

Tarikh Tutup

:

03/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
MENAIKTARAF TANDAS AWAM DI KOMPLEKS MAKANAN GUAR P ERAHU, SPT.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI TENGAH SAHAJA SERTA MASIH DIBENARK AN MENYERTAI SEBUTHARGA. PROJEK INI ADALAH DI BAWA H KERAJAAN PERSEKUTUAN. LAWATAN TAPAK PADA 19/4/20 16 JAM 2.30 PETANG DI KOMPLEKS MAKANAN GUAR PERAHU , SPT. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0416036

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

12/04/2016

Tarikh Tutup

:

03/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
MENAIKTARAF TANDAS AWAM DI KOMPLEKS MAKANAN TAMAN PELANGI B, SPT.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI TENGAH SAHAJA SERTA MASIH DIBENARK AN MENYERTAI SEBUTHARGA. PROJEK INI ADALAH DI BAWA H KERAJAAN PERSEKUTUAN. LAWATAN TAPAK PADA 19/4/20 16 JAM 1.00 PETANG DI KOMPLEKS MAKANAN TAMAN PELAN GI B,SPT. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA .

No. Sebutharga

:

S0416039

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

12/04/2016

Tarikh Tutup

:

03/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
MENAIKTARAF TANDAS AWAM DI KOMPLEKS MAKANAN BERTAM PERMAI, SPU.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI UTARA SAHAJA SERTA MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. PROJEK INI ADALAH DI BAWAH KERAJAAN PERSEKUTUAN. LAWATAN TAPAK PADA 19/4/2016 JAM 10.00 PAGI, DI KOMPLEKS MAKANAN BERTAM PERMAI , SPU. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0416032

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

12/04/2016

Tarikh Tutup

:

03/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
MENAIKTARAF TANDAS AWAM DI KOMPLEKS MAKANAN PENJAJ A PERUSAHAAN 6, SEBERANG PERAI TENGAH

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR D I SEBERANG PERAI TENGAH SAHAJA SERTA MASIH DIBENAR KAN MENYERTAI SEBUTHARGA. PROJEK INI ADALAH DI BAW AH KERAJAAN PERSEKUTUAN. LAWATAN TAPAK PADA 19/4/2 016 JAM 11.00 PAGI DI KOMPLEKS MAKANAN PENJAJA PER USAHAAN 6, SPT. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0416035

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

12/04/2016

Tarikh Tutup

:

03/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAIKTARAF 2 BUAH PONDOK PERHENTIAN B AS DI KG SUNGAI BUAYA, SEBERANG PERAI SELATAN

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR D I SEBERANG PERAI SELATAN SAHAJA SERTA MASIH DIBENA RKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. PROJEK INI ADALAH DI BA WAH KERAJAAN PERSEKUTUAN.

No. Sebutharga

:

S0416037

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

12/04/2016

Tarikh Tutup

:

03/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
MENAIKTARAF TANDAS AWAM DI KOMPLEKS MAKANAN TAMAN PELANGI A, SPT.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI TENGAH SAHAJA SERTA MASIH DIBENARK AN MENYERTAI SEBUTHARGA. PROJEK INI ADALAH DI BAWA H KERAJAAN PERSEKUTUAN. LAWATAN TAPAK PADA 19/4/20 16 JAM 12.30 TENGAH HARI DI KOMPLEKS MAKANAN JTAMA N PELANGI A. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAH AJA.

No. Sebutharga

:

S0416031

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

12/04/2016

Tarikh Tutup

:

03/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
MENAIKTARAF TANDAS AWAM DI KOMPLEKS MAKANAN JALAN MOHD SAAD, SPU

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE , PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI UTARA SAHAJA SERTA MASIH DIBENA RKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. PROJEK INI ADALAH DI BA WAH KERAJAAN PERSEKUTUAN. LAWATAN TAPAK PADA 19/4/ 2016 JAM 12.30 TENGAH HARI DI KOMPLEKS MAKANAN JAL AN MOHD SAAD, SPU. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJ IL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S1416001

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

21/04/2016

Tarikh Tutup

:

04/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL STIKER BULANAN MELETAK KERETA 2016-2017

Keterangan :
SEBUTHARGA DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG BERDAFT AR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH B IDANG 221603 MENCETAK LABEL, POSTER, PELEKAT DAN I RON ON (PERLU LESEN KDN) ATAU 221604 MENCETAK LABE L, POSTER DAN PELEKAT (PLASTIK) (PERLU LESEN KDN)

No. Tender

:

T0716001

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

14/04/2016

Tarikh Tutup

:

05/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
TENDER PERKHIDMATAN PENGELUARAN & PENGHANTARAN BIL / NOTIS E / NOTIS PERINGATAN CUKAI TAKSIRAN MPSP SERTA PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT-SYARI KAT PERNIAGAAN YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN K EWANGAN MALAYSIA

No. Sebutharga

:

S0416024

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

19/04/2016

Tarikh Tutup

:

09/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGHAWA DINGIN DI MAHKAMAH MUNISIPAL, BUTTERWORTH DAN PEJABAT CAWANG AN JALAN BETEK, BUKIT MERTAJAM

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SAHAJA. LAWATAN TAPAK PADA 25/4/2016 JA M 10.00 PAGI DI PEJABAT CAWANGAN JALAN BETEK. WAJI B HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S1116002

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

19/04/2016

Tarikh Tutup

:

09/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN KOLAM RENANG DAN KUAL ITI MUTU AIR KOLAM RENANG KOMPLEKS KOLAM RENANG AW AM SEBERANG JAYA

Keterangan :
SEBUTHARGA ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERKELAYAKAN DAN BERDAFTAR DENGAN PEN DAFTAR PERNIAGAAN DAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSI A DI BAWAH KOD BIDANG 100103 ( KIMIA PEMPROSESAN A IR ) & BIDANG 220115 ( PUMP/PAIP AIR DAN KOMPONEN ) UNTUK KERJA-KERJA YANG TERSEBUT DI BAWAH. LAWATA N TAPAK PADA 25/4/2016 JAM 10.00 PAGI DI KOMPLEKS KOLAM RENANG AWAM SEBERANG JAYA. WAJIB HADIR PENAM A DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0416006

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

19/04/2016

Tarikh Tutup

:

09/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KOMPLEKS REKREASI SONY , SEBERANG JAYA, SPT.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE DAN PENGKHUSUSAN CE21 DI DAER AH SPT. LAWATAN TAPAK PADA 25/4/2016 .JAM 10.00 PA GI DI KOMPLEKS REKREASI SONY, SEBERANG JAYA, SPT. LAWATAN TAPAK WAJIB HADIR BAGI PENAMA DI DALAM SIJ IL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0416051

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

19/04/2016

Tarikh Tutup

:

09/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG MESIN ANGKAT PAM OVERHEAD CRANE DI RUMAH PAM TAMAN MANGGA

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-P EMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BER KAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA SEPERTI BERIKUT. LAWATAN TAPAK PADA 25/4/201 6 JAM 10.00 PAGI DI RUMAH PAM TAMAN MANGGA, JURU S PT. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0416063

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

19/04/2016

Tarikh Tutup

:

09/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL, MENDAFTAR, MENGUJI DAN MENYERAHKAN SATU (1) UNIT "GENERATOR SET TRAILER MOUNTED COMPLETE W ITH ENGINE AND ACCESSORIES" UNTUK MAJLIS PERBANDAR AN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMB EKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MA LAYSIA DIBAWAH BIDANG 130101 (MESIN DAN KELENGKAPA N BENGKEL) ATAU 130201 (STESEN JANAKUASA, PERALATA N/ALATGANTI/AKSESORI). LAWATAN TAPAK PADA 25/4/201 6 JAM 10.00 PAGI DI PUSAT SERVIS KENDERAAN BERAT M PSP, MAK MANDIN, BUTTERWORTH, P.PINANG. PENDAFTARA N PADA PUKUL 9.30-10.00 PAGI. WAJIB HADIR PENAMA D I DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0416069

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

20/04/2016

Tarikh Tutup

:

10/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
MEMBEKAL DAN MEMASANG TAYAR UNTUK KEGUNAAN KENDERA AN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TEMPOH D UA (2) TAHUN.

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMB EKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MA LAYSIA DI BAWAH BIDANG 110301 (ALATGANTI AKSESORI KENDERAAN) ATAU 110302 (ALATGANTI AKSESORI JENTERA BERAT)

No. Sebutharga

:

S1216001

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

28/04/2016

Tarikh Tutup

:

11/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENCETAK DAN MEMBEKAL STIKER PERMIT SE PANDUK / KAIN PAMPANG

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTO R-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEW ANGAN MALAYSIA SAHAJA DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHA RGA TERSEBUT

No. Tender

:

T0416046

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

14/04/2016

Tarikh Tutup

:

12/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMASANG MESIN ANGKAT SAMPAH BESERTA KELENGKAPAN DI RUMAH PAM PRAI A

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI DALAM BIDANG YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER SEPERTI BER IKUT:- LAWATAN TAPAK PADA 21/4/2016 JAM 10.00 PA GI DI RUMAH PAM PRAI A. WAJIB HADIR PENAMA DI DALA M SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0416067

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

14/04/2016

Tarikh Tutup

:

12/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL, MENGUJITERIMA, MENDAFTAR DAN MENTAULIAH SATU (1) UNIT LORI SKYLIFT NEW HEAVY DUTY TRUCK MO UNTED WITH TELESCOPIC ARM HYDRAULIC PLATFORM, WORK ING HEGHT 19 METER LENGKAP DENGAN PERALATAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI.

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER SE PERTI BERIKUT:- LAWATAN TAPAK DI 21/4/2016 JAM 10. 00 PAGI DI PUSKEB MPSP, MAK MANDIN, BUTTERWORTH, P .PINANG. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0416026

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

14/04/2016

Tarikh Tutup

:

12/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
CADANGAN PEMBINAAN DEPOH OPERASI PEMBERSIHAN MPSP DAN SETOR SITAAN DIREKTORAT DI ATAS LOT 10101 DAN LOT 10100, MUKIM 7, PADANG LALLANG, BUKIT MERTAJAM , SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG

Keterangan :
KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRKAN TAKLIMAT DAN LA WATAN TAPAK. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL CIDB UNT UK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTAR AN CIDB SAJAHA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMA T DAN LAWATAN TAPAK INI. PADA 21/4/2016 JAM 9.30 P AGI DI AUDITORIUM MPSP. WAJIB HADIR PENAMA DI DALA M SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0416021

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

26/04/2016

Tarikh Tutup

:

17/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA UBAHSUAI KESELURUHAN SISTEM PAIP,PONDO K PENGAWAL DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI T APAK SEMAIAN MPSP, PERMATANG TENGAH,SPULAWATAN TAP AK PADA 3/5/2016 JAM 10.00 PAGI DI TAPAK SEMAIAN M PSP, PERMATANG TENGAH, SPU. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI UTARA SAHAJA SERTA MASIH DIBENARKA N MENYERTAI SEBUTHARGA.

No. Sebutharga

:

S0416060

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

26/04/2016

Tarikh Tutup

:

17/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN MENYIAPKAN KERJA-KERJA PROGRAM BANDAR SEL AMAT DI HADAPAN SK PUTERI GUNUNG SIMPANG AMPAT, SP S

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DI DAERAH S PT.LAWATAN TAPAK PADA 3/5/2016 JAM 3.00 PETANG DI HADAPAN TAMAN PUTERI GUNUNG, SPS. WAJIB HADIR PENA MA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0416061

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

26/04/2016

Tarikh Tutup

:

17/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN MENYIAPKAN KERJA-KERJA PROGRAM BANDAR SEL AMAT DI JALAN JENAHAK, SEBERANG JAYA, SPT

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DI DAERAH S PT. LAWATAN TAPAK PADA 3/5/2016 JAM 10.00 PAGI DI HADAPAN SURAU JALAN JENAHAK, SPT. WAJIB HADIR PENA MA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T1416002

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

28/04/2016

Tarikh Tutup

:

18/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
TENDER PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL KUPON L ETAK KERETA JENIS JAM DAN HARIAN UNTUK TEMPOH SETA HUN

Keterangan :
TENDER PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL KUPON L ETAK KERETA JENIS JAM DAN HARIAN UNTUK TEMPOH SETA HUN.TAWARAN TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KO NTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTER IAN KEWANGAN MALAYSIA BAGI KOD BIDANG 221602 DIBE NARKAN MENYERTAI TAWARAN SEPERTI BERIKUT.SYARIKAT- SYARIKAT HENDAKLAH BERDAFTAR DENGAN SISTEM EPEROLE HAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG DAN TELAH DISAHKA N SIJIL PENDAFTARAN MELALUI MANA-MANA AGENSI KERAJ AAN.DOKUMEN TAWARAN YANG TELAH LENGKAP DIISI HENDA KLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL SURAT BERMETERI DA N DITULIS DI SEBELAH ATAS KIRI SAMPUL NO.TAWARAN D AN JENIS KERJA YANG BERKAITAN SERTA DIMASUKKAN KE DALAM PETI TAWARAN DI KAUNTER BERPUSAT, MAJLIS PER BANDARAN SEBERANG PERAI, JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA 14000, BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG SEBELUM JAM 12.00 TENGAHARI.

No. Tender

:

T0416011

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

28/04/2016

Tarikh Tutup

:

18/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN MEMBEKAL BAHAN BINAAN KEPADA MAJLI S PERBANDARAN SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH DUA 2 TA HUN

Keterangan :
DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BID ANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASI H DIBENARKAN MENYERTAI TENDER KOD BIDANG 090101 BA HAN BINAAN

No. Sebutharga

:

S0416018

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

28/04/2016

Tarikh Tutup

:

19/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENURAP DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI DEPOH OPERASI PEMBERSIHAN MPSP TAMAN INDERAWASIH DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 1246, 1247, BA NDAR PERAI, SEBERANG PERAI TENGAH

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIPM/CIDB) DAN BE RDAFTAR DI SEBERANG PERAI TENGAH SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA . LAWATAN TAPAK PA DA 5/5/2016 JAM 10.00 PAGI DI DEPOJ OPERASI PEMBER SIHAN MPSP TAMAN INDERAWASIH, SPT. WAJIB HADIR PEN AMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0416020

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

28/04/2016

Tarikh Tutup

:

19/05/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENUKAR BUMBUNG LAMA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DEWAN TAMAN ILMU NIBONG TEBAL, SEBER ANG PERAI SELATAN

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DI DAERAH S PS.LAWATAN TAPAK PADA 5/5/2016 JAM 10.00 PAGI DI D EWAN TAMAN ILMU SPS. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM S IJIL SAHAJA.