MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Tender

:

T0415005

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

10/02/2015

Tarikh Tutup

:

10/03/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI KAWASAN LENGKOK TENGGIRI, SEBERANG JAYA, SEBERANG PERAI TE NGAH (TENDER SEMULA)

Keterangan :
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (C IDB)
- GRED G2-CE-CE21
LAWATAN TAPAK PADA 17 /02/2015 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0415009

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

17/02/2015

Tarikh Tutup

:

11/03/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI TADIKA SUNGAI DUA U TAMA, SEBERANG PERAI UTARA

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIPM/CIDB) DAN BE RDAFTAR DI SEBERANG PERAI UTARA SAHAJA. LAWATAN TA PAK WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA. PADA 25/2/2015 JAM 10.00 PAGI DI TADIKA TAMAN SUNGAI D UA, SPU.

No. Sebutharga

:

S0115006

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

27/02/2015

Tarikh Tutup

:

12/03/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MENCUCI DAN MEMBERSIH BANGUNAN PEJABAT MAJLIS PERB ANDARAN SEBERANG PERAI CAWANGAN SEBERANG PERAI TEN GAH, JALAN BETIK, BUKIT MERTAJAM

Keterangan :
SEBUTHARGA ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR YAN G BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA D ALAM BIDANG 221001 (PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJAB AT).

No. Sebutharga

:

S0115005

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

03/03/2015

Tarikh Tutup

:

16/03/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MEMBEKAL PERALATAN ALATULIS KEPADA MA JLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH SETAH UN

Keterangan :
PEMBEKAL-PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIA N KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG 020601 (ALATUL IS) ADALAH DIPELAWA BAGI MENYERTAI SEBUTHARGA INI.

No. Sebutharga

:

S1415001

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

06/03/2015

Tarikh Tutup

:

19/03/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL STIKER BULANAN MELETAK KERETA 2015-2016

Keterangan :
SEBUTHARGA DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG BERDAFT AR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH B IDANG 221603 MENCETAK LABEL,POSTER, PELEKAT DAN IR ON ATAU 221604 MENCETAK LABEL,POSTER DAN PELEKAT ( PLASTIK)

No. Tender

:

T0115004

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

23/02/2015

Tarikh Tutup

:

23/03/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN CETAK MENCETAK

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER.