MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


  MyMPSP Notifikasi tender & sebutharga boleh diperolehi melalui aplikasi MyMPSP.

No. Tender

:

T0118005

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

08/11/2018

Tarikh Tutup

:

03/12/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
MEMBEKAL TSHIRT DAN TAG NAMA UNTUK KAKITANGAN MAJL IS PERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 020801 YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TE NDER. TAKLIMAT PADA 12 NOVEMBER 2018 JAM 10.00 PAG I DI AUDITORIUM, MPSP, MENARA MPSP, BANDAR PERDA. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0118023

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

08/11/2018

Tarikh Tutup

:

03/12/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
MEMBEKAL KASUT KESELAMATAN UNTUK KAKITANGAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TEMPOH DUA (2) TA HUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 020804 YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TE NDER. TAKLIMAT PADA 12 NOVEMBER 2018 JAM 10.00 PAG I DI AUDITORIUM, MENARA MPSP BANDAR PERDA. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0118007

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

08/11/2018

Tarikh Tutup

:

03/12/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL KASUT UNTUK KAKITANGAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 020802 YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TE NDER. TAKLIMAT PADA 12 NOVEMBER 2018 JAM 10.00 PAG I DI AUDITORIUM, MENARA MPSP BANDAR PERDA. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0118003

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

08/11/2018

Tarikh Tutup

:

03/12/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
MEMBEKAL PAKAIAN SERAGAM, PAKAIAN PENGIRING, JAKET DAN SELUAR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERA I BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 020801 YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TE NDER. TAKLIMAT PADA 12 NOVEMBER 2018 JAM 10.00 PAG I DI AUDITORIUM, MPSP, MENARA MPSP, BANDAR PERDA. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0118006

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

08/11/2018

Tarikh Tutup

:

03/12/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MEMBEKAL SELUAR UNTUK KAKITANGAN MAJL IS PERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 020801 YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TE NDER. TAKLIMAT PADA 12 NOVEMBER 2018 JAM 10.00 PAG I DI AUDITORIUM, MENARA MPSP BANDAR PERDA. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0118004

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

08/11/2018

Tarikh Tutup

:

03/12/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MENJAHIT DAN MEMBEKAL PAKAIAN SERAGAM UNTUK KAKITANGAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERA I TERMASUK AKSESORI BAGI TEMPOH DUA (2)

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 222401 YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TE NDER. TAKLIMAT PADA 12 NOVEMBER 2018 JAM 10.00 PAG I DI AUDITORIUM, MPSP, MENARA MPSP, BANDAR PERDA. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0118018

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

01/11/2018

Tarikh Tutup

:

21/11/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN INSURAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEBE RANG PERAI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA SYARIKAT YANG BERDAF TAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 221801 LAYAK MENYERTAI TENDER INI.

No. Tender

:

T0118021

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

01/11/2018

Tarikh Tutup

:

28/11/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI PREMIS-PREMIS MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI - ZON B MAJLIS P ERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT-SYARI KAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 220801 (KAWA LAN KESELAMATAN PERLU LESEN KDN) YANG BERKAITAN SA HAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER INI. HA NYA PENAMA DALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SAHAJA YANG DIBENARK AN MENGHADIRI TAKLIMAT INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK D IBENARKAN. TAKLIMAT TENDER ADALAH PADA 07 NOVEMBER 2018 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM MENAR A MPSP, BANDAR PERDA.

No. Tender

:

T0118015

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

01/11/2018

Tarikh Tutup

:

28/11/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI PREMIS-PREMIS MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI - ZON A MAJLIS P ERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT-SYARI KAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 220801 (KAWA LAN KESELAMATAN PERLU LESEN KDN) YANG BERKAITAN SA HAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER INI. HA NYA PENAMA DALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SAHAJA YANG DIBENARK AN MENGHADIRI TAKLIMAT INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK D IBENARKAN. TAKLIMAT TENDER ADALAH PADA 07 NOVEMBER 2018 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM MENAR A MPSP, BANDAR PERDA.