MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Tender

:

T0116008

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

13/05/2016

Tarikh Tutup

:

02/06/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN CETAK MENCETAK BORANG-BORANG, BUKU DA N SEBAGAINYA UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PER AI

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER.

No. Tender

:

T0116009

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

13/05/2016

Tarikh Tutup

:

02/06/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
MEMBEKAL PERALATAN PEJABAT UNTUK MAJLIS PERBANDARA N SEBERANG PERAI BAGI TAHUN 2016

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN 020101 (PERABOT, PERABOT MAKMAL DAN KELENGKAPAN BERASASKAN KAYU/ ROTAN/ FABRIK/ LOGAM/ PLASTIK/ ( WORKSTATIONS) SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTA I TENDER

No. Tender

:

T0116011

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

13/05/2016

Tarikh Tutup

:

02/06/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL DAN MEMASANG PERISIAN ARCGIS KEPADA MAJLI S PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER

No. Sebutharga

:

S0416034

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

13/05/2016

Tarikh Tutup

:

02/06/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAIKTARAF PONDOK PERHENTIAN BAS DI S UNGAI ACHEH (2 BUAH), KG SUNGAI CHENAAM (1 BUAH) D AN SUNGAI DURI (1 BUAH) SEBERANG PERAI SELATAN

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR D I SEBERANG PERAI SELATAN SAHAJA SERTA MASIH DIBENA RKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. PROJEK INI ADALAH DI BA WAH KERAJAAN PERSEKUTUAN. LAWATAN TAPAK PADA 19/5/ 2016 JAM 10.00 PAGI DI HADAPAN BALAI POLIS SUNGAI ACHEH, SPS. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHA JA.