MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Tender

:

T0116004

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

07/09/2016

Tarikh Tutup

:

05/10/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL BAJU KORPORAT DAN BAJU PENGIRING UNTUK KA KITANGAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI T EMPOH 2 TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. T AKLIMAT PADA 14 SEPTEMBER 2016 JAM 10.00 PAGI DI B ILIK MESYUARAT MAWAR, MPSP BANDAR PERDA. WAJIB HAD IR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0116015

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

07/09/2016

Tarikh Tutup

:

05/10/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL T-SHIRT DAN TAG NAMA UNTUK KAKITANGAN MAJ LIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TEMPOH 2 TAHU N

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. T AKLIMAT PADA 14 SEPTEMBER 2016 JAM 10.00 PAGI DI B ILIK MESYUARAT MAWAR, MPSP BANDAR PERDA. KEHADIRAN DIWAJIBKAN. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAH AJA.

No. Tender

:

T0116017

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

07/09/2016

Tarikh Tutup

:

05/10/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MENJAHIT DAN MEMBEKAL SELUAR UNTUK KA KITANGAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI T EMPOH 2 TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. T AKLIMAT PADA 14 SEPTEMBER 2016 JAM 10.00 PAGI PAGI DI BILIK MESYUARAT MAWAR, MPSP BANDAR PERDA. KEHA DIRAN DIWAJIBKAN. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJI L SAHAJA.

No. Tender

:

T0116003

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

07/09/2016

Tarikh Tutup

:

05/10/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MENJAHIT DAN MEMBEKAL PAKAIAN SERAGAM UNTUK DIREKTORAT PENGUATKUASAAN DAN BAILIF TERMAS UK AKSESORI MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TAHUN TEMPOH 2 TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. T AKLIMAT PADA 14 SEPTEMBER 2016 JAM 10.00 PAGI DI B ILIK MESYUARAT MAWAR, MPSP BANDAR PERDA. WAJIB HAD IR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0116016

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

07/09/2016

Tarikh Tutup

:

05/10/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL KASUT DAN KASUT KESELAMATAN UNTUK KAKITAN GAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TEMPOH 2 TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. T AKLIMAT PADA 14 SEPTEMBER 2016 JAM 10.00 PAGI DI B ILIK MESYUARAT MAWAR, MPSP BANDAR PERDA. KEHADIRAN ADALAH WAJIB. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL S AHAJA.

No. Tender

:

T0116014

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

27/09/2016

Tarikh Tutup

:

17/10/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN INSURAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEBE RANG PERAI BAGI TAHUN 2017 -2018

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT-SYARI KAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DIBAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 221801 (SYARI KAT INSURAN-PERLU LESEN BANK NEGARA) ATAU 221802 ( BROKER INSURAN-PERLU LESEN BANK NEGARA)