MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


  MyMPSP Notifikasi tender & sebutharga boleh diperolehi melalui aplikasi MyMPSP.

No. Tender

:

T0419002

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

14/01/2019

Tarikh Tutup

:

07/02/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL, MENGUJITERIMA, MENDAFTAR DAN MENTAULIAH SATU (1) UNIT LORI SKYLIFT LENGKAP DENGAN AKSESORI UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PETENDER-PETEN DER YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER SE PERTI BERIKUT. 110104 (LORI) DAN SIJIL PENDAFTARAN JPJ (KATEGORI A). LAWATAN TAPAK ADALAH PADA 17 J ANUARI 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI PUSKEB MPS P, MAK MANDIN, BUTTERWORTH, PULAU PINANG WAJIB DIH ADIRI OLEH PENAMA ATAS SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0419001

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

14/01/2019

Tarikh Tutup

:

07/02/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL, MENGUJITERIMA, MENDAFTAR DAN MENTAULIAH SEMBILAN (9) UNIT LORI PEMAMPAT SAMPAH "COMPACT LO ADER" UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI.

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PETENDER-PETEN DER YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER SE PERTI BERIKUT. 110104 (LORI) DAN SIJIL PENDAFTARAN JPJ (KATEGORI A). LAWATAN TAPAK ADALAH PADA 17 J ANUARI 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI PUSKEB MPS P, MAK MANDIN, BUTTERWORTH, PULAU PINANG WAJIB DIH ADIRI OLEH PENAMA ATAS SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0419003

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

14/01/2019

Tarikh Tutup

:

12/02/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BATERI BAGI KEGUNAAN KENDE RAAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI UNTUK TEMPO H DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PETENDER-PETEN DER YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER SE PERTI BERIKUT. 110301 (ALATGANTI / AKSESORI) ATAU 110302 ((ALATGANTI / AKSESORI JENTERA BERAT). LAW ATAN TAPAK ADALAH PADA 22 JANUARI 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI PUSKEB MPSP, MAK MANDIN, BUTTERW ORTH, PULAU PINANG WAJIB DIHADIRI OLEH PENAMA ATAS SIJIL SAHAJA.


No. Tender

:

T0419005

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

14/01/2019

Tarikh Tutup

:

12/02/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT GANTI DAN AKSESORI BA GI KEGUNAAN KENDERAAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT GANTI DAN AKSESORI BA GI KEGUNAAN KENDERAAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DENGAN KOD BIDANG 110301 (ALAT GANTI / AKSESORI) ATAU 110302 (ALAT GANTI / AKSESORI JENTERA BERAT). LAWATAN TAPAK A DALAH PADA 22 JANUARI 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPA T DI PUSKEB MPSP, MAK MANDIN, BUTTERWORTH, PULAU P INANG WAJIB DIHADIRI OLEH PENAMA ATAS SIJIL SAHAJA .

No. Tender

:

T0419006

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

14/01/2019

Tarikh Tutup

:

12/02/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL PERALATAN HIDRAULIK BAGI KEGUNAAN KENDER AAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PETENDER-PETEN DER YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER SE PERTI BERIKUT. 110301 (ALATGANTI / AKSESORI) ATAU 110302 ((ALATGANTI / AKSESORI JENTERA BERAT). LAW ATAN TAPAK ADALAH PADA 22 JANUARI 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI PUSKEB MPSP, MAK MANDIN, BUTTERW ORTH, PULAU PINANG WAJIB DIHADIRI OLEH PENAMA ATAS SIJIL SAHAJA.


No. Tender

:

T0419004

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

14/01/2019

Tarikh Tutup

:

12/02/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PELINCIR BAGI KEGUNA AN KENDERAAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI UNT UK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PETENDER-PETEN DER YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER SE PERTI BERIKUT. 060302 (BAHAN PELINCIR). LAWATAN T APAK ADALAH PADA 22 JANUARI 2019 JAM 10.00 PAGI B ERTEMPAT DI PUSKEB MPSP, MAK MANDIN, BUTTERWORTH, PULAU PINANG WAJIB DIHADIRI OLEH PENAMA ATAS SIJIL SAHAJA.


No. Tender

:

T0418061

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

17/01/2019

Tarikh Tutup

:

14/02/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN PENYELE NGGARAAN ELEKTRIK LAMPU JALAN, LAMPU TAMAN, LAMPU HIASAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA SELAMA DUA (2) TAHUN DI KAWASAN SEBRANG PERAI SELA TAN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IND USTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G4 @ G5 KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN E04, E06, E011 SERTA BE RDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA TENAGA. KONTRAKTOR DIW AJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT. TARIKH TAKLIMAT ADALA H PADA 24 JANUARI 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI BILIK MESYUARAT MELUR, MENARA MPSP. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN SPKK SAHAJA DIBENARKAN UNT UK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKI L SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T0418060

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

17/01/2019

Tarikh Tutup

:

14/02/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN PENYELE NGGARAAN ELEKTRIK LAMPU JALAN, LAMPU TAMAN, LAMPU HIASAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA SELAMA DUA (2) TAHUN DI KAWASAN SEBRANG PERAI TENG AH

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IND USTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G4 @ G5 KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN E04, E06, E011 SERTA BE RDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA TENAGA. KONTRAKTOR DIWA JIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT. TARIKH TAKLIMAT ADALAH PADA 24 JANUARI 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI BILIK MESYUARAT MELUR, MENARA MPSP. HANYA PENAMA D ALAM SIJIL PENDAFTARAN SPKK SAHAJA DIBENARKAN UNTU K MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T0418059

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

17/01/2019

Tarikh Tutup

:

14/02/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN PENYELE NGGARAAN ELEKTRIK LAMPU JALAN, LAMPU TAMAN, LAMPU HIASAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA SELAMA DUA (2) TAHUN DI KAWASAN SEBERANG PERAI UTA RA

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IND USTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G4 @ G5 KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN E04, E06, E011 SERTA BE RDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA TENAGA.