MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Tender

:

T0414064

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

27/08/2014

Tarikh Tutup

:

24/09/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PROJEK MEMBINA PINTU AIR DI PARIT MONSUN DI TAMAN BAGAN, BUTTERWORTH, SPU

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KO NTRAKTOR YANG BERDAFTAR LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUST RI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB).TAKLIMAT/LAWATA N TAPAK PADA 3/9/2014 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP, TINGKAT BAWAH, IBU PEJABAT MPSP. WAJIB HADI R PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.