MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI
MENARA BANDARAYA
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,
14000 BUKIT MERTAJAM,PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//www.mbsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


  MyMBSP Notifikasi tender & sebutharga boleh diperolehi melalui aplikasi MyMBSP.

No. Sebutharga

:

S0420037

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

02/09/2020

Tarikh Tutup

:

22/09/2020

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEPADA SURAU SEDIA ADA DI TA PAK SEMAIAN JABATAN LANDSKAP MBSP, PERMATANG TENGA H, SEBERANG PERAI UTARA.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBA NGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) DI DAERA H SEBERANG PERAI UTARA SAHAJA YANG BERKAITAN SAHAJ A DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA INI. K ONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWAT AN TAPAK PADA 08 SEPTEMBER 2020 JAM 10.00 PAGI BER TEMPAT DI TAPAK SEMAIAN MBSP, JALAN PERMATANG TENG AH, SPU. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL PEROLEHAN KE RJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAM A DALAM SIJIL PENDAFTARAN SPKK SAHAJA DIBENARKAN U NTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WA KIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.


No. Tender

:

T0420048

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

02/09/2020

Tarikh Tutup

:

29/09/2020

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH KOLAM TAKUNGAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBERANG PE RAI SELATAN, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAH UN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG 221002 (KEBERSIHAN DAN R AWATAN / MEMBERSIH KAWASAN) ATAU SUB BIDANG YANG B ERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TEN DER INI. LAWATAN TAPAK ADALAH PADA 08 SEPTEMBER 20 20 (TIDAK DIWAJIBKAN) BERTEMPAT DI AUDITORIUM, MEN ARA BANDARAYA JAM SEPERTI BERIKUT :
SESI 1 : 10 .00 PAGI
SESI 2 : 10.30 PAGI
SESI 3 : 11.0 0 PAGI

No. Tender

:

T0420046

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

02/09/2020

Tarikh Tutup

:

29/09/2020

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MEMBERSIH KOLAM TAKUNGAN DI SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAH UN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG 221002 (KEBERSIHAN DAN R AWATAN / MEMBERSIH KAWASAN) ATAU SUB BIDANG YANG B ERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TEN DER INI. LAWATAN TAPAK ADALAH PADA 08 SEPTEMBER 20 20 (TIDAK DIWAJIBKAN) BERTEMPAT DI AUDITORIUM, MEN ARA BANDARAYA JAM SEPERTI BERIKUT :
SESI 1 : 10 .00 PAGI
SESI 2 : 10.30 PAGI
SESI 3 : 11.0 0 PAGI

No. Tender

:

T0420047

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

02/09/2020

Tarikh Tutup

:

29/09/2020

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH KOLAM TAKUNGAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBERANG PE RAI TENGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHU N

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG 221002 (KEBERSIHAN DAN R AWATAN / MEMBERSIH KAWASAN) ATAU SUB BIDANG YANG B ERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TEN DER INI. LAWATAN TAPAK ADALAH PADA 08 SEPTEMBER 20 20 (TIDAK DIWAJIBKAN) BERTEMPAT DI AUDITORIUM, MEN ARA BANDARAYA JAM SEPERTI BERIKUT :
SESI 1 : 10 .00 PAGI
SESI 2 : 10.30 PAGI
SESI 3 : 11.0 0 PAGI