MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Tender

:

T0716002

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

09/08/2016

Tarikh Tutup

:

05/09/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
MEMBANGUNKAN SISTEM CUKAI TAKSIRAN MAJLIS PERBANDA RAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYS IA UNTUK MEMBANGUNKAN SISTEM CUKAI TAKSIRAN MPSP

No. Sebutharga

:

S1616017

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

24/08/2016

Tarikh Tutup

:

06/09/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 9 (KADUN BUKIT TAMBUN)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S1616018

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

24/08/2016

Tarikh Tutup

:

06/09/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 10 (PARL IMEN TASEK GELUGOR)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S1616009

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

24/08/2016

Tarikh Tutup

:

06/09/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 2 (KADUN SEBERANG JAYA)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S1616012

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

24/08/2016

Tarikh Tutup

:

06/09/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 5 (KADUN BERAPIT)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S1616015

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

24/08/2016

Tarikh Tutup

:

06/09/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 8 (KADUN PERMATANG PASIR)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S1616010

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

24/08/2016

Tarikh Tutup

:

06/09/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 3 (KADUN MACHANG BUBOK

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S1616011

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

24/08/2016

Tarikh Tutup

:

06/09/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 4 (KADUN PENANTI)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S1616019

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

24/08/2016

Tarikh Tutup

:

06/09/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 11 (KADU N JAWI)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S1616020

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

24/08/2016

Tarikh Tutup

:

06/09/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 12 (PARL IMEN BAGAN)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S1616013

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

24/08/2016

Tarikh Tutup

:

06/09/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 6 (KADUN PADANG LALANG)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S1616014

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

24/08/2016

Tarikh Tutup

:

06/09/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 7 (KADUN PERAI)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S1616008

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

24/08/2016

Tarikh Tutup

:

06/09/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 1 (KADUN BUKIT TENGAH)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S0416111

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

19/08/2016

Tarikh Tutup

:

08/09/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBINA JALAN PINTAS DI ATAS SEBAHAGIAN TANAH LAPA NG MAK MANDIN RIA LOT 2157 SEKSYEN 3, SEBERANG PER AI UTARA

Keterangan :
SEBUTHARGA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BE RDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBIN AAN MALAYSIA(CIDB) GRED G1 KATEGORI CE PENGKHUSUSA N CE21 DAN BERDAFTAR DENGAN PUSAT KHIDMAT KONTRAKT OR. LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA. LAWATAN TAPAK PADA 25/8/2016 JAM 10.00 PAGI D TAMAN MAK MANDIN RIA, SPU.