MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


  MyMPSP Notifikasi tender & sebutharga boleh diperolehi melalui aplikasi MyMPSP.

No. Tender

:

T0417086

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

07/11/2017

Tarikh Tutup

:

05/12/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBINA DAN MENYIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI DA N KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI DEPOH OPERASI PEMB ERSIHAN MPSP DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 4825, MUKIM 3, PAYA KELADI, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG

Keterangan :
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (C IDB) G2, KATEGORI B & CE - PENGKHUSUSAN B04 & CE 21. LAWATAN TAPAK PADA 14/11/2017 JAM 9.30PAGI DI AUDITORIUM MPSP. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJI L SAHAJA. LUKISAN TENDER BOLEH DIBELI DI KAUNTER B ERPUSAT MPSP DENGAN HARGA RM140.00

No. Tender

:

T0417048

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

07/11/2017

Tarikh Tutup

:

05/12/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
MEMBEKAL, MENGUJITERIMA, MENDAFTAR DAN MENTAULIAH TIGA (3) UNIT LORI PEMAMPAT SAMPAH "COMPACT LOADER " UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI.

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PENTENDER-PENT ENDER YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN M ALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKA ITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER SEPERTI BERIKUT. 110104 (LORI) DAN SIJIL PENDAFTAR AN JPJ (KATEGORI A) LAWATAN TAPAK PADA 14/11/2017 JAM 10.00 PAGI DI PUSKEB MPSP, JALAN BAGAN LALANG, MAK MANDIN, BUTTERWORTH, P.PINANG. WAJIB HADIR PE NAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.