MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Tender

:

T0416099

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

29/06/2016

Tarikh Tutup

:

01/08/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MEROBOH TINGKAT 1 BANGUNAN PASAR BESAR , MEMBINA BUMBUNG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGAN NYA DI PASAR AWAM BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI T ENGAH.

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PETENDER-PETEN DER YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDU STRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G3 , KATEGORI B DAN CE PENGKHUSUSAN B15, B21, B26 D AN CE21 SERTA MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TAWARAN. LAWATAN TAPAK PADA 11/7/2016 JAM 3.30 PETANG DI B ANGUNAN PASAR AWAM BUKIT MERTAJAM. WAJIB HADIR PEN AMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0416017

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

20/06/2016

Tarikh Tutup

:

11/07/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MEMBAIKI KEROSAKAN DAN PENAMBAHBAIKAN DI KOMPLEKS SUKAN DAN REKREASI JALAN BETEK, SPT.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DI DAERAH S PT. LAWATAN TAPAK PADA 27/6/2016 JAM 10.00 PAGI DI KOMPLEKS SUKAN DAN REKREASI MPSP JALAN BETEK SPT . WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S1616004

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

29/06/2016

Tarikh Tutup

:

12/07/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
CADANGAN MENAIKTARAF KAWASAN LAPANG LOT 3276, JALA N KUBANG MENERONG, TASIK GELUGOR, SEBERANG PERAI U TARA

Keterangan :
SEBUTHARGA TERBUKA INI ADALAH DIPELAWA KEPADA KONT RAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN I NDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) DI BAWAH KOD BID ANG G1 (KATEGORI CE PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM- C E14 LANDSKAP)

No. Sebutharga

:

S1616001

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

29/06/2016

Tarikh Tutup

:

12/07/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN PENGINDAHAN LANDSKAP DI RIZAB JALAN DI BU LATAN BUKIT TENGAH DAN DI SEBAHAGIAN JALAN PERMATA NG PAUH, JALAN BARU DAN JALAN PERMATANG BATU, SPT.

Keterangan :
SEBUTHARGA ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR YAN G BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PE MBINAAN MALAYSIA(LPIPM/CIDB) DI BAWAH GRED G1, KAT EGORI CE 14.

No. Sebutharga

:

S1616003

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

29/06/2016

Tarikh Tutup

:

12/07/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN MENAIKTARAF TANAH LAPANG (LOT 135) KEPADA TAMAN KEJIRANAN DI VALDOR, JAWI, SEBERANG PERAI S ELATAN.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) YANG BERDAF TAR DI DAERAH SELATAN DI BAWAH GRED G1 KATEGORI CE CE14 (MENGADAKAN KEMUDAHAN LANDSKAP TERMASUK MENA NAM POKOK DAN RUMPUT)

No. Tender

:

T0116013

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

30/06/2016

Tarikh Tutup

:

13/07/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGKONFIGURASI, MENAIKTARA F DAN MENTAULIAH KOMPUTER PELAYAN, VIRTUALISATION, VM BACKUP SOLUTION DAN SAN STORAGE UNTUK MAJLIS P ERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-P EMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BER KAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA