MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Tender

:

T0416116

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

29/12/2016

Tarikh Tutup

:

25/01/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGAN NYA DI PARLIMEN KEPALA BATAS (P41), SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G5 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 SERTA MAS IH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. LAWATAN TAPAK PADA 04.01.2017 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP BAND AR PERDA. KEHADIRAN ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAM A SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJA DIBENARKAN UNT UK MENGHADIRI TAKLIMAT. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBEN ARKAN.

No. Tender

:

T0416118

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

29/12/2016

Tarikh Tutup

:

25/01/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGAN NYA DI DUN SUNGAI PUYU (N7), SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G5 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 SERTA MAS IH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. LAWATAN TAPAK PADA 04.01.2017 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP BAND AR PERDA. KEHADIRAN ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAM A SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJA DIBENARKAN UNT UK MENGHADIRI TAKLIMAT. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBEN ARKAN.

No. Tender

:

T0416119

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

29/12/2016

Tarikh Tutup

:

25/01/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGAN NYA DI DUN BAGAN JERMAL ((N8) DAN BAGAN DALAM (N9) , SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G5 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 SERTA MAS IH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. LAWATAN TAPAK PADA 04.01.2017 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP BAND AR PERDA. KEHADIRAN ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAM A SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJA DIBENARKAN UNT UK MENGHADIRI TAKLIMAT. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBEN ARKAN.

No. Tender

:

T0416120

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

29/12/2016

Tarikh Tutup

:

25/01/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGAN NYA DI PARLIMEN PERMATANG PAUH (P44), SEBERANG PER AI TENGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHU N

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G5 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 SERTA MAS IH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. LAWATAN TAPAK PADA 04.01.2017 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP BAND AR PERDA. KEHADIRAN ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAM A SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJA DIBENARKAN UNT UK MENGHADIRI TAKLIMAT. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBEN ARKAN.

No. Tender

:

T0416122

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

29/12/2016

Tarikh Tutup

:

25/01/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGAN NYA DI DUN BERAPIT (N13), SEBERANG PERAI TENGAH, P ULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G5 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 SERTA MAS IH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. LAWATAN TAPAK PADA 04.01.2017 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP BAND AR PERDA. KEHADIRAN ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAM A SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJA DIBENARKAN UNT UK MENGHADIRI TAKLIMAT. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBEN ARKAN.

No. Tender

:

T0416127

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

29/12/2016

Tarikh Tutup

:

25/01/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGAN NYA DI DUN SUNGAI BAKAP (N20), SEBERANG PERAI SELA TAN, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G5 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 SERTA MAS IH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER.LAWATAN TAPAK PADA 04.01.2017 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP BANDA R PERDA. KEHADIRAN ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA D ALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJA DIBENARKAN UNTU K MENGHADIRI TAKLIMAT. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENA RKAN.

No. Tender

:

T0116020

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

29/12/2016

Tarikh Tutup

:

25/01/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN BAGI PENYEDIAAN KAWALAN KESELAMATAN D I PREMIS-PREMIS MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TENDER INI DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT-SYARIKAT KAW ALAN KESELAMATAN YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 220801 DAN AHLI KEPADA PERSATUAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAM ATAN MALAYSIA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDE R. TAKLIMAT PADA 05/01/2017 JAM 9.30 PAGI DI AUDI TORIUM , IBU PEJABAT MPSP, BANDAR PERDA. WAJIB HAD IR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0416124

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

29/12/2016

Tarikh Tutup

:

25/01/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGAN NYA DI DUN PERAI (N16) DAN BUKIT TENGAH (N17), SEB ERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G5 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 SERTA MAS IH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. LAWATAN TAPAK PADA 04.01.2017 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP BAND AR PERDA. KEHADIRAN ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAM A SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJA DIBENARKAN UNT UK MENGHADIRI TAKLIMAT. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBEN ARKAN.

No. Tender

:

T0416125

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

29/12/2016

Tarikh Tutup

:

25/01/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGAN NYA DI DUN BUKIT TAMBUN (N18), SEBERANG PERAI SELA TAN, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G5 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 SERTA MAS IH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. LAWATAN TAPAK PADA 04.01.2017 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP BAND AR PERDA. KEHADIRAN ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAM A SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJA DIBENARKAN UNT UK MENGHADIRI TAKLIMAT. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBEN ARKAN.

No. Tender

:

T0416126

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

29/12/2016

Tarikh Tutup

:

25/01/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGAN NYA DI DUN JAWI (N19) DAN SUNGAI ACHEH (N21), SEBE RANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G5 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 SERTA MAS IH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. LAWATAN TAPAK PADA 04.01.2017 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP BAND AR PERDA. KEHADIRAN ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAM A SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJA DIBENARKAN UNT UK MENGHADIRI TAKLIMAT. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBEN ARKAN.

No. Tender

:

T0416117

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

29/12/2016

Tarikh Tutup

:

25/01/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGAN NYA DI PARLIMEN TASEK GELUGOR (P42), SEBERANG PERA I UTARA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G5 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN C42 SERTA MASI H DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. LAWATAN TAPAK PADA 04.01.2017 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP BANDA R PERDA. KEHADIRAN ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA D ALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJA DIBENARKAN UNTU K MENGHADIRI TAKLIMAT. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENA RKAN.

No. Tender

:

T0416121

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

29/12/2016

Tarikh Tutup

:

25/01/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGAN NYA DI DUN MACHANG BUBUK (N14), SEBERANG PERAI TEN GAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G5 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 SERTA MAS IH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. LAWATAN TAPAK PADA 04.01.2017 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP BAND AR PERDA. KEHADIRAN ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAM A SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJA DIBENARKAN UNT UK MENGHADIRI TAKLIMAT. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBEN ARKAN.

No. Tender

:

T0416123

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

29/12/2016

Tarikh Tutup

:

25/01/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGAN NYA DI DUN PADANG LALLANG (N15), SEBERANG PERAI TE NGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G5 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 SERTA MAS IH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. LAWATAN TAPAK PADA 04.01.2017 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP BAND AR PERDA. KEHADIRAN ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAM A SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJA DIBENARKAN UNT UK MENGHADIRI TAKLIMAT. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBEN ARKAN.