MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


  MyMPSP Notifikasi tender & sebutharga boleh diperolehi melalui aplikasi MyMPSP.

No. Tender

:

T0118002

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

12/01/2018

Tarikh Tutup

:

01/02/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN CETAK MENCETAK BORANG-BORANG, BUKU DA N SEBAGAINYA UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PER AI

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 221601 (MENC ETAK BUKU, MAJALAH, LAPORAN AKHBAR - PERLU LESEN K DN) YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MEN YERTAI TENDER.

No. Tender

:

T0418001

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

12/01/2018

Tarikh Tutup

:

08/02/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN MENGUBAHSUAI GERAI MAKANAN KEPADA BANGSAL PERLINDUNGAN HAIWAN DI TAMAN USAHAJAYA, SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG

Keterangan :
DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERDAFT AR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN M ALAYSIA (CIDB) - GRED G2, KATEGORI B & CE - PENGKH USUSAN B04, B26 & CE21. LAWATAN TAPAK PADA 18/1/20 18 JAM 2.30 PTG, DI AUDITORIUM MPSP. WAJIB HADIR P ENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA. SILA BAWA BERSAMA SIJ IL ASAL CIDB DAN PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) U NTUK PENDAFTARAN.