MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Sebutharga

:

S0415005

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

14/04/2015

Tarikh Tutup

:

05/05/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI BANGUNAN IBU PEJABA T MPSP BANDAR PERDA, SEBERANG PERAI TENGAH (FASA 1 ).

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DI DAERAH S PT. LAWATAN TAPAK PADA 21/4/2015 JAM 10.00 PAG I DI SURAU LELAKI DI BANGUNAN IBU PEJABAT MPSP, BA NDAR PERDA. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHA JA. LUKISAN BOLEH DI DAPATI SECARA PERCUMA DI KAUN TER BERPUSAT.

No. Sebutharga

:

S0415048

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

14/04/2015

Tarikh Tutup

:

05/05/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI DEWAN ORANG RAMAI T AMAN SEPADU, SEBERANG PERAI UTARA.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DI DAERAH S PU. LAWATAN TAPAK PADA 21/4/2015 JAM 10.00 PAGI DI DEWAN ORANG RAMAI TAMAN SEPADU, SPU. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0415042

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

06/04/2015

Tarikh Tutup

:

27/04/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI DEWAN ORANG RAMAI, TAMAN AIR TAWAR INDAH, SEBERANG PERAI UTARA

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DI DAERAH S PU. LAWATAN TAPAK WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJI L SAHAJA PADA 13/4/2015 JAM 10.00 PAGI DI DEWAN OR ANG RAMAI, TAMAN AIR TAWAR INDAH, SPU.

No. Tender

:

T0415001

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

07/04/2015

Tarikh Tutup

:

27/04/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MEMBEKAL MESIN ANGKAT (SKYLIFT) UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BER KAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDE R SEPERTI BERIKUT

No. Sebutharga

:

S1615011

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

17/04/2015

Tarikh Tutup

:

30/04/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEREKABENTUK, M EMYUSUN, MENYELENGGARA TAPAK PAMERAN MPSP SEMPENA FLORIA 2015.

Keterangan :
SEBUTHARGA ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR YAN G BERDAFTAR DENGAN CIDB DI BAWAH KOD BIDANG GRED G 1, KATEGORI B B02 DAN KATEGORI CE CE14