MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Tender

:

T0416099

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

29/06/2016

Tarikh Tutup

:

01/08/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MEROBOH TINGKAT 1 BANGUNAN PASAR BESAR , MEMBINA BUMBUNG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGAN NYA DI PASAR AWAM BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI T ENGAH.

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PETENDER-PETEN DER YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDU STRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G3 , KATEGORI B DAN CE PENGKHUSUSAN B15, B21, B26 D AN CE21 SERTA MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TAWARAN. LAWATAN TAPAK PADA 11/7/2016 JAM 3.30 PETANG DI B ANGUNAN PASAR AWAM BUKIT MERTAJAM. WAJIB HADIR PEN AMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S1416003

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

20/07/2016

Tarikh Tutup

:

02/08/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL STIKER BULANAN MELETAK KERETA 2016-2017 (SEBUTHARGA SEMULA)

Keterangan :
SEBUTHARGA DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG BERDAFT AR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH B IDANG 221603 MENCETAK LABEL, POSTER, PELEKAT DAN I RON ON (PERLU LESEN KDN) ATAU 221604 MENCETAK LABE L, POSTER DAN PELEKAT (PLASTIK) (PERLU LESEN KDN)

No. Sebutharga

:

S1616002

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

20/07/2016

Tarikh Tutup

:

02/08/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN MENAIKTARAF KAWASAN TANAH LAPANG TAMAN SE PADU,TASEK GELUGOR,SPU

Keterangan :
SEBUTHARGA DI PELAWA DARIPADA KONTRAKTOR YANG BERD AFTAR DENGAN CIDB G1 CE CE14 ( MENGADAKAN KEMUDAHA N LANDSKAP TERMASUK MENANAM POKOK DAN RUMPUT). PEL AN BUTIRAN BOLEH DIPEROLEHI DI KAUNTER PUSAT MPSP DENGAN HARGA RM10.00 DI KAUNTER BERPUSAT, MPSP.

No. Sebutharga

:

S0416108

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

21/07/2016

Tarikh Tutup

:

09/08/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANTAI DAN LAIN-LAIN K ERJA YANG BERKAITAN DI RUANG LOBI KAUNTER PUSAT IB U PEJABAT MPSP, BANDAR PERDA, SEBERANG PERAI TENGA H (SEBUTHARGA SEMULA)

Keterangan :
DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERDA FTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G1, KATEGORI CE PENGK HUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI TENGA H SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA . TARIKH LAWATAN TAPAK PADA 26/7/2016 JAM 10.00 PA GI DI LOBI KAUNTER PUSAT, IBU PEJABAT MPSP, BANDAR PERDA, SPT. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAH AJA.

No. Tender

:

T0416077

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

14/07/2016

Tarikh Tutup

:

11/08/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAIKTARAF PONDOK BAS DI SEBERANG PER AI TENGAH

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRE D G2, KATEGORI CE DAN PENGKHUSUSAN CE21 DI DAERAH SPT SERTA MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. L AWATAN TAPAK PADA 21/7/2016 JAM 9.30 PAGI DI AUDIT ORIUM MPSP. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHA JA.

No. Tender

:

T1616007

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

20/07/2016

Tarikh Tutup

:

16/08/2016

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG ALAT PERMAINAN KANA K-KANAK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN-TAMAN P ERMAINAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI TAHUN 2 016

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG BERP ENGALAMAN DAN BERKELAYAKAN YANG BERDAFTAR DENGAN K EMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TAWARAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG PERKHID MATAN 080199 -PEMBUAT (KELENGKAPAN / KEMUDAHAN AWA M). TALIKMAT AKAN DI ADAKAN PADA 26/7/2016 DI JAB. LANDSKAP , JLN KG JAWA, BUTTERWORTH JAM 9.30 PAGI . WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.