MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI
 

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN

MBSP telah melancarkan Program Transformasi pada 17 Julai 2010. Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan bagi menilai keberkesanan MBSP dalam memberi perkhidmatan yang berkualiti. Kerjasama anda meluangkan sedikit masa untuk mengisi borang soal selidik ini amatlah dihargai.

BAHAGIAN A  :  LATAR BELAKANG RESPONDEN
 
1. Jantina :   Lelaki   Perempuan
         
2. Pekerjaan :   Kakitangan Awam   Suri Rumah
        Swasta   Lain-lain
                Nyatakan :
         
3. Tempat Tinggal :   Seb. Perai Utara   Seb. Perai Selatan
        Seb. Perai Tengah   Luar Kawasan
         
4. Umur :   Bawah 20 tahun   40 - 49 tahun
        21 - 39 tahun   50 tahun ke atas
         
BAHAGIAN B  :  FOKUS PERKHIDMATAN MBSP
 
Sila nyatakan kepuasan anda terhadap perkhidmatan MBSP berdasarkan panduan seperti berikut :-


Lemah
 


Kurang
Memuaskan

Sederhana
 

Baik
 

Cemerlang
 
Berdasarkan kepada 6 fokus perkhidmatan, Apakah perubahan ketara yang dapat dilihat selepas perlaksanaan Program Transformasi MBSP ?
   
5)    Perkhidmatan Kaunter                
6)    Kebersihan                
7)    Penyelenggaraan                
8)    Keceriaan Bandar                
9)    Penguatkuasaan                
10)    Keselamatan                
 
BAHAGIAN C  :  TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN MBSP
 
Sila nyatakan kepuasan anda terhadap perkhidmatan MBSP berdasarkan panduan seperti berikut :-


Lemah
 


Kurang
Memuaskan

Sederhana
 

Baik
 

Cemerlang
 

11.

   Perkhidmatan Kaunter
  a)    Perkhidmatan yang disediakan                
  b)    Layanan kakitangan                
  c)    Persekitaran                
  d)    Masa menunggu                
  e)    Kemudahan OKU, warga emas & ibu hamil                
  f)    Maklumat dan pengetahuan kakitangan                

12.

   Kebersihan
  a)    Kutipan sampah                
  b)    Kebersihan gerai / Pasar / Kompleks Makanan                
  c)    Jalan / Longkang / Parit                
  d)    Pondok Bas / Tandas Awam                

13.

   Penyelenggaraan
  a)    Penyelenggaraan longkang & parit                
  b)    Pembaikan jalan                
  c)    Penyelenggaraan lampu                
  d)    Penyelenggaraan taman permainan / kawasan 
   lapang / kawasa hijau
               
  e)    Penyelenggaraan harta MBSP
   (kompleks sukan, pasar awam, dewan )
               
  f)    Penyelenggaraan lanskap dan pemotongan rumput                
  g)    Tempoh masa tindakan penyelenggaraan                

14.

   Keceriaan Bandar
  a)    Lampu hiasan                
  b)    Pokok                
  c)    Landskap senibina                
  d)    Papan tanda ( signage )                
  e)    Rekabentuk bangunan di Seberang Perai                
  f)    Taman rekreasi                
  g)    Kawalan bangunan lama                

15.

   Penguatkuasaan
  a)    Lalu lintas / parking                
  b)    Binaan tanpa kebenaran                
  c)    Perniagaan tanpa lesen                
  d)    Haiwan berkeliaran                
  e)    Tukar guna bangunan                
  f)    Kacau ganggu                
  g)    Kerja tanah                
  h)    Perniagaan di kawasan larangan                
  i)    Kepantasan tindakan                

16.

   Keselamatan
  
Adakah anda berasa selamat di tempat-tempat berikut :
  a)    Tempat awam                
  b)    Kompleks beli-belah                
  c)    Stesen bas                
  d)    Pondok bas                
  e)    Tandas awam                
  f)    Tempat letak kereta                
  g)    Pasar awam                
  h)    Taman rekreasi                
  i)    Laluan pejalan kaki                
  j)    Tanah lapang                
  k)    Taman Perumahan                
  l)    Taman Permainan                

17.

   Bayaran Cukai
  a)    Promosi bayaran cukai                
  b)    Bil diterima mengikut masa ( 2 kali setahun )                
  c)    Kemudahan pembayaran                

18.

   Lain-lain Perkhidmatan
  a)    Program kawalan penyakit                
  b)    Program kitar semula                
  c)    Program pendidikan dan kesedaran komuniti                
  d)    Program pemandulan haiwan peliharaan                
       
BAHAGIAN D  :  PENILAIAN KESELURUHAN DAN CADANGAN UNTUK MEMPERTINGKATKAN PERKHIDMATAN MBSP
 
Sila nyatakan kepuasan anda terhadap perkhidmatan MBSP berdasarkan panduan seperti berikut :-


Lemah
 


Kurang
Memuaskan

Sederhana
 

Baik
 

Cemerlang
 
 
19)   Tahap kepuasan anda terhadap keseluruhan
  perkhidmatan yang disediakan oleh MBSP selepas
  Program Transformasi
               
 
20)    Sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan untuk menambah baik perkhidmatan
   MBSP, sila nyatakan dibawah.
  
 

 

TERIMA KASIH

 

Majlis Bandaraya Seberang Perai
Menara Bandaraya
Jalan Perda Utama, Bandar perda
14000 Bukit Mertajam
Tel : 604 - 5497555
Faks : 604 - 5389700
www.mbsp.gov.my