MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my
 

 Nombor Sebutharga / Tender : T1719001   

Tajuk Sebutharga / Tender :

MEMBEKAL ALAT LINDUNG DIRI DAN PERALATAN KESELAMAT AN UNTUK KAKITANGAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PE RAI
 Tarikh Di Iklan : 28/3/2019
 Tarikh Di Tutup : 18/4/2019

Senarai sebutharga / tender yang telah diterima dan dibuka :-

Bil Harga(RM) Tempoh

 

 1/3  677,468.65

  16  MINGGU

 2/3  53,461.00

  3  MINGGU

 3/3  656,557.00

  9  MINGGU