MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my
 

 Nombor Sebutharga / Tender : S0419009   

Tajuk Sebutharga / Tender :

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI DEWAN ORANG RAMAI, TAMAN CENDANA, JURU, SEBERANG PERAI TENGAH
 Tarikh Di Iklan : 19/3/2019
 Tarikh Di Tutup : 10/4/2019

Senarai sebutharga / tender yang telah diterima dan dibuka :-

Bil Harga(RM) Tempoh

 

 1/23  94,300.00

  8  MINGGU

 2/23  158,800.00

  10  MINGGU

 3/23  67,550.00

  8  MINGGU

 4/23  157,200.00

  10  MINGGU

 5/23  140,600.00

  10  MINGGU

 6/23  109,150.00

  8  MINGGU

 7/23  89,232.00

  12  MINGGU

 8/23  114,000.00

  12  MINGGU

 9/23  149,870.00

  10  MINGGU

 10/23  138,000.00

  10  MINGGU

 11/23  159,300.00

  10  MINGGU

 12/23  138,408.00

  7  MINGGU

 13/23  165,578.64

  8  MINGGU

 14/23  137,200.00

  8  MINGGU

 15/23  137,700.00

  8  MINGGU

 16/23  136,700.00

  8  MINGGU

 17/23  88,000.00

  8  MINGGU

 18/23  97,314.00

  8  MINGGU

 19/23  146,450.00

  8  MINGGU

 20/23  85,813.56

  8  MINGGU

 21/23  91,379.96

  8  MINGGU

 22/23  66,080.00

  8  MINGGU

 23/23  192,488.00

  16  MINGGU