MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI
MENARA BANDARAYA
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,
14000 BUKIT MERTAJAM,PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//www.mbsp.gov.my

 

MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI
Senarai Sebutharga / Tender yang telah dibuka :-

Rujukan

Perkara

T0420007  KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA SELAMA DUA (2) TAHUN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN DAN HARTA MILIK MBSP DI KAWASAN SEBERANG PERAI UTARA (SPU) DAN SEBERANG PERAI SELATAN (SPS)  
T0420008  KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA SELAMA DUA (2) TAHUN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN DAN HARTA MILIK MBSP DI KAWASAN SEBERANG PERAI TENGAH (SPT)  
T0420047  KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH KOLAM TAKUNGAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN  
T0420022  KERJA - KERJA MENAMPAL JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI DUN PADANG LALLANG (N15) DAN DUN BERAPIT (N13), SEBERANG PERAI TENGAH, UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN  
T0420057  KERJA-KERJA MENAMPAL JALAN DI KAWASAN PARLIMEN BAGAN (P43) ,SPU UNTUK TEMPOH 2 TAHUN  
S0420004  KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM BEKALAN AIR DI PASAR AWAM KOTA PERMAI, BUKIT MERTAJAM SPT  
T0420046  PERKHIDMATAN MEMBERSIH KOLAM TAKUNGAN DI SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN  
T0420048  KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH KOLAM TAKUNGAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN  
S0420037  KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEPADA SURAU SEDIA ADA DI TAPAK SEMAIAN JABATAN LANDSKAP MBSP, PERMATANG TENGAH, SEBERANG PERAI UTARA.