MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my

 

MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
Senarai Sebutharga / Tender yang telah dibuka :-

Rujukan

Perkara

T0414051  CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN ELEKTRIK LAMPU JALAN,LAMPU TAMAN,LAMPU HIASAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA SELAMA 2 TAHUN DI KAWASAN SPU  
T0414085  CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN ELEKTRIK LAMPU JALAN,LAMPU TAMAN,LAMPU HIASAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA SELAMA 2 TAHUN DI KAWASAN SPT  
S0414091  CADANGAN KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN PASAR AWAM, KOMPLEKS MAKANAN, GERAI MAKAN, PUSAT PENJAJA DAN BANGUNAN DI BAWAH HARTA MAJLIS DI SEBERANG PERAI SELATAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN  
T0414094  CADANGAN KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA-KERJA PENYENGGARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA BAGI PARLIMEN TASEK GELUGOR UNTUK TEMPOH 2 TAHUN.  
T0414095  CADANGAN KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA-KERJA PENYENGGARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA BAGI PARLIMEN BAGAN UNTUK TEMPOH 2 TAHUN.  
T0414070  KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH PARIT MONSUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN PERAI (I), (III) DAN (IV), SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.  
T0414071  KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH PARIT MONSUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN PERAI (II) DAN BUKIT MINYAK, SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN  
T0414075  KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN SERTA MENYEDIAKAN ALAT GANTI PAM DAN MESIN ANGKAT SAMPAH YANG TERDAPAT DI MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH 3 TAHUN  
T0414083  CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PENGAWASAN LAMPU ISYARAT SERTA KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERALATAN-PERALATAN LAMPU ISYARAT YANG BERKAITAN DENGANNYA SELAMA DUA (2) TAHUN UNTUK KAWASAN SEBERANG PERAI UTARA DAN SEBERANG PERAI SELATAN  
T0414037  CADANGAN PROJEK MENAIKTARAF PARIT KONKRIT DI TAMAN KERJASAMA, BUKIT TENGAH, SPT  
T0114027  PERKHIDMATAN INSURAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TAHUN 2015  
T1414002  TENDER PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL KUPON MELETAK KERETA JENIS JAM DAN HARIAN 2015 - 2016